PQA SIRO CHỈ HUYẾT

245.000

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dùng cho người bị đổ máu cam, chảy máu chân răng, đi ngoài ra máu, ho ra máu, miệng lưỡi phồng rộp chảy máu.

Đăng Ký Tư Vấn