Văn phòng chính Công ty Cổ Phần Dược Phẩm PQA

Địa chỉ: Số 99, đường 10, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Chuyên viên tư vấn: 0333.208.505 – 0853.199.856

Điện thoại cố định: 02283.502.986

email: info.duocphampqa@gmail.com


Hoặc sử dụng mẫu này để liên hệ chúng tôi